Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus moksleivių sveikatos centras

Gimnastika, Plaukimas
Vilnius, Žirmūnų g. 37, Vilnius
+370 5 2766729

Vilniaus moksleivių sveikatos centras yra Vilniaus miesto neformalaus švietimo ugdymo įstaiga, įkurta 1990 m. Centre yra 25 m. 4 takų baseinas ir koreguojančios gimnastikos salė. Šiuo metu sveikatos centro grupes lanko per 1000 Vilniaus miesto vaikų.
Kasmet centre renkami duomenys, pateikti remiantis įrašais sveikatos pažymose, kurias vaikai pristato į centrą, pradėdami lankyti pratybas. Todėl galime teigti kad, didėjant bendram vaikų skaičiui, mažėja sveikų vaikų skaičius, o daugėja ugdytinių, turinčių du ir daugiau susirgimus.Sveikatos centre organizuojamas neformalus ugdymas(is) skirtas ugdymo uždavinams, susijusiems su sveikatos ugdymu ir stiprinimu, mokymu, lavinimu bei auklėjimu, spręsti.
Sveikatos centras yra papildomo ugdymo įstaiga. Jos ugdymo(si) paslaugos nėra visuotinai privalomos, jas vaikai turi galimybę rinktis pagal norą, poreikį ir pomėgius savarankiškai ir padedami tėvų ar ugdytojų, taip pat su gydytojų siuntimais ar rekomendacijomis. Sveikatos centro turiningo laisvalaikio paslaugos skirtos vaikų sveikatai ir fizinėms galioms stiprinti, judėjimo poreikiui tenkinti, vaikų užimtumui didinti.
Centre laukiami 6–18 m. amžiaus (baseine 7–18m.) vaikai, norintys sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį sportuodami, poilsiaudami, pramogaudami, tobulėdami.
Centras įsipareigoja ugdyti mokinius pagal neformaliojo ugdymo koncepcijoje išvardintus principus ir vaikų poreikius atitinkančias įstaigos parengtas programas. Centras vaikų ugdymą ir švietimą realizuoja per pratybas, renginius, projektus ir kt. veiklą. Pagrindinė ugdymo(si) forma – veikla, įprastai trunkanti metus. Pagal poreikį organizuojamos grupės ir trumpesniam nei metai laikotarpiui arba tęsiamos ir kelerius metus.

Centro vizija – įstaiga, prieinama kiekvienai šeimai, orientuota į vaikų tikslingą užimtumą, teikianti kokybiškas, profesionalias, visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas.

Centro misija – siekti, kad sveika gyvensena ir kūno kultūra taptų prioritetine kasdieninio gyvenimo dalimi ;
Propaguoti sveikos gyvensenos principus ir suteikti galimybę visiems (sveikiems ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams) sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį. Užtikrinti kiekvienam vaikui jo amžių, interesus ir gebėjimus atitinkančias saviraiškos sąlygas, kuriomis kiekvienas ugdytinis įgytų kompetencijas, reikalingas jam sėkmingai gyventi ir dirbti sociokultūrinėje aplinkoje, ją paveikti ir tobulinti.

Filosofija – kiekvienas vaikas vertinamas kaip asmenybė ir vertybė, pedagogas – kvalifikuotas specialistas, sugebantis atskleisti ir padedantis atsiskleisti vaiko asmenybei.

Prioritetai:
tikslingas vaikų užimtumas, skatinant poreikį judėti ir stiprinti sveikatą;
profesionali, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė;
racionalus išteklių ir bazės panaudojimas.
Strateginis tikslas:
Vilniaus miesto vaikams ir moksleiviams teikti kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas, ugdyti gyvybiškai svarbų plaukimo įgūdį bei stiprinti sveikatą plaukimu ir kitomis fizinio aktyvumo formomis.

Veiklos tikslai:
- saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Išmokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje, padėti jiems išsiugdyti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius;
- ugdyti tėvų, vaikų ir mokytojų požiūrį į sveiką gyvenseną ir siekti, kad tinkama gyvensena taptų šeimos prioritetu, socialine norma;
- siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais (globėjais).

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰