Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Alytaus jaunimo centras

Meninis ugdymas, Muzika
Alytus, Alytaus m. sav. Alytaus m. Tvirtovės g. 3
+370 315 25915
amžius nuo 3 iki 99

Alytaus jaunimo centras yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, saviraiškos bei laisvalaikio organizavimo mokykla.
Paskirtis – neformalusis švietimas. Įstaiga iš dalies išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, turi ribotos civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
Alytaus jaunimo centras – neformalaus ugdymo įstaiga, kuriai negalima tiesiogiai priskirti tik papildomo užimtumo funkcijų. Tai plataus profilio motyvuoto mokymo, naujų galimybių, iniciatyvos, laiko naudojimo vertingai ir tikslingai, žalingų įpročių prevencijos, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo, pasiruošimo gyvenimui, įgyjant profesinių žinių pagrindus, motyvacijos rinktis, siekti rezultato, mokytis. Saugus, orientuotas, demokratiškas, atviras ir patrauklus visuomenei, Lietuvoje ir pasaulyje žinomas kaip aukštos kokybės paslaugas teikiantis centras.
Įstaigos pagrindinės veiklos rūšys:
* reguliarus vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas: studijos, klubai, kursai, mokyklos, centrai, būreliai;
* kultūros renginiai: tarptautiniai, šalies, šventės, parodos, varžybos, varžytuvės, konkursai, festivaliai, susitikimai, diskusijos, debatai, seminarai, konferencijos, vasaros poilsio stovyklos;
* keitimasis informacija, bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, kultūros ir švietimo akcijos, jaunimo švietimo, kultūros mainų projektų, programų rengimas bei dalyvavimas jose.
Jaunimo centras – įstaiga, užimanti didžiausią ugdytinių bei lankytojų skaičių tarp neformaliojo švietimo mokyklų, Alytuje ir antrąją vietą šalyje, po Lietuvos vaikų ir jaunimo centro. Jaunimo centre siūlomas ugdomąsias veiklas, renginius, parodas ir kitas mokymosi ir užimtumo formas palaiko ir aktyviai jose dalyvauja per 1400 Alytaus bendruomenės narių – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų, kurių tarpe yra ir motyvaciją bei tikslą turinčių, ir tiesiog norinčių atrasti save bei įgyvendinti tikslą – tapti sėkminga asmenybe.
Alytaus jaunimo centrą gali lankyti visų amžiaus grupių asmenys nuo 3 iki 99 metų, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ar išsilavinimo.
KODĖL ESAME REIKALINGI?
turime didelį kūrybinį, pedagoginį, psichologinį potencialą;
kuriame patrauklią šiuolaikinę edukacinę aplinką ir materialinę bazę;
siūlome patrauklias ir aktualias ugdomosios bei pramoginės veiklos formas;
suteikiame visišką kūrybinę laisvę;
ugdome asmenines, socialines, edukacines kompetencijas;
įsiklausome mokinių ir lankytojų pageidavimus;
jaučiame ir suspėjame su gyvenimo pulso diktuojamu poreikiu;
skatiname iniciatyvą ir lyderystę;
vykdome daug tarptautinių projektų;
esame atviri naujoms idėjoms;
siūlome užimtumą, neribodami amžiaus;
esame tolerantiški.
VIZIJA
Moderni ir saugi neformaliojo ugdymo įstaiga, atvira visuomenei ir jos kaitai, nuolat besimokanti, kurianti ir palaikanti pozityvias šiuolaikines ugdymo(si) aplinkas, kurioje užtikrinant vykdymo visuotinumą, prieinamumą ir tęstinumą.
MISIJA
Teikti kokybišką išsilavinimą, maksimaliai plėtojant neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo aprėptį suteikiant palankiausias galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams bei ugdyti dorą, verslią, savarankišką, laisvą asmenybę.
FILOSOFIJA
„Gyvenu, kol siekiu“ – credo, paremtas centro bendruomenės nuolatiniu siekimu tobulėti, mokantis visą gyvenimą.
VERTYBĖS
Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas.
Mokyklos veikla grindžiama šiomis vertybėmis:
bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų;
nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas kaip konstruktyvi asmens veikla siekiant kaitos ir kokybės;
pagarba vienas kitam, bendruomenės narių (mokinių, jų tėvų, mokyklos darbuotojų) partnerystė;
puoselėjama intelektualinė laisvė ir tolerancija, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams;
humaniškumas, demokratiškumas, konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas, ir objektyvumas;
ugdomas kritinis mąstymas, formuojama aukšta savivertė bei puoselėjamas asmeninis identitetas.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰