Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Alytaus dailės mokykla

Dailė
Alytus, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, Alytus
+370 315 53058

6. Mokyklos vizija — kūrybingos, menui jautrios asmenybės ugdymas taps visuomeninės sanklodos pagrindu.

7. Mokyklos misija — visapusiškas kūrybingos asmenybės ugdymas, dvasinių vertybių puoselėjimas, išsami profesionalaus vizualiojo meno sklaida bei visos bendruomenės poreikio ugdytis daile patenkinimas.

8. Mokyklos pagrindiniai tikslai:

8.1. užtikrinti galimybę dailei gabiems vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems papildomai lavinti savo įgūdžius ir gebėjimus;

8.2. visiškai patenkinti savivaldybės bendruomenės ugdymosi daile poreikį.

9. Pagrindiniai dailės mokyklos uždaviniai:

9.1. duoti bendrąjį ikiprofesinį dailės išsilavinimą, neteikiant specialybės;

9.2. sudaryti palankias sąlygas atsiskleisti ir formuotis asmenybei ir plėtoti kūrybinius jos gebėjimus;

9.3. ugdyti mokinių gebėjimus analizuoti ir vertinti dailės kūrinius ir dailės procesus;

9.4. ugdyti savo krašto pilietį, tautinės kultūros, papročių ir tradicijų puoselėtoją ir tęsėją;

9.5. bendrauti su bendrojo lavinimo mokyklomis, būti kultūros židiniu visuomenei.

10. Mokinių elgesio taisyklės:

10.1. Rūpestingai mokytis, būti atidžiam ir aktyviam per pamokas, tvirtai įsisavinti mokslo pagrindus ir savišvietos įgūdžius.
10.2. Lankyti mokyklą ir nevėluoti į pamokas
10.3. Dalyvauti savo klasės ir mokyklos visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, mokinių organizacijų veikloje.
10.4. Tausoti mokyklos turtą, rūpestingai naudotis visuomeniniais ir asmeniniais reikmenimis.
10.5. Gerbti mokytoją ir jo darbą. Vykdyti mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, reikalavimus.

10.6. Viešose vietose laikytis bendro gyvenimo normų, elgesio kultūros.
10.7. Laikytis sveiko gyvenimo normų. Nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų.
10.8. Būti sąžiningam ir teisingam.
10.9. Visuomet būti tvarkingam.
11. Mokymas organizuojamas pagal programas:

11.1. Pagrindinį nustatytą žinių branduolį sudaro pagrindinio ugdymo programos kursas. Pagal ją ugdomi 11–19 metų amžiaus mokiniai. Mokymo trukmė 3–4 metai. Savaitinių pamokų skaičius 9–12;

11.2. Tikslinio ugdymo programa (pagal poreikį). Pagal ją ugdomi mokiniai nuo 14 metų amžiaus. Savaitinių pamokų skaičius 6–9.

12. Iš kitų Lietuvos dailės mokyklų atėjusiems mokiniams suteikiama galimybė tęsti ugdymosi daile kursą, atsižvelgus į jų mokymosi kitoje mokykloje trukmę bei pasiektą lygį, jie priimami į atitinkamą klasę.

13. Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d.; pabaiga – gegužės 31 d.; vasaros praktika – birželio 1–20, mokinių atostogų laikas – toks pat, kaip ir bendrojo lavinimo mokyklų.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰