Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla

Vidurinė mokykla
Vilnius, Linkmenų g. 8, Vilnius
+370 527 51047
Klasės nuo 1 iki 12

Mokyklos vizija


Nuolat kryptingai besimokanti, sutelkianti bendruomenę gimnazija, ugdanti atvirą, kūrybingą, atsakingą ir besivadovaujančią humanistinėmis vertybėmis asmenybę.

Mokyklos misija


Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, įgyvendinant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus. Ugdyti dorą, kūrybingą ir atsakingai priimančią sprendimus su susiformavusia vertybių nuostata asmenybę, kuri savo gebėjimais tarnautų visuomenės gerovei. Tikslingai kurti aktyvaus, kryptingo ir sėkmingo mokymo(si) aplinką, sutelkiant mokyklos bendruomenę.Mokyklos filosofija:


„Mylėti kitą žmogų – tai tobulėti pačiam“ Jan TvardovskiPagrindinės vertybės:


Žmogus.
Meilė ir džiaugsmas.
Atjauta ir pagarba.Strateginiai tikslai:


1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.
2. Formuoti mokyklos kaip institucijos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, pagrįstą humanistinėmis
vertybėmis: sėkmingai vystyti lyderystę, plėtoti mokytojų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei socialinių
partnerių ryšius.
3. Kurti mokyklos vidaus ir išorės aplinkas ir tinkamas edukacines erdves, formuoti mokyklos įvaizdį ir identitetą.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Mokytoja iš pašaukimo, be galo didelės širdies, tačiau tuo pačiu ir reikli. Patys gražiausi žodžiai ir didžiausios rekomendacijos!

Puikus pedagogas, jautrus ir dėmesingas žmogus

Ačiū už nuoširdų bendravimą, pagalbą ir rūpestį! Tokias matematikos mokytojas tik saugoti reikia!

Nuostabi mano vaikų mokytoja .Ačiū

Labai dėkoju šiai nuostabiai mokytojai ! Ji tiesiog tobula!