Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama

Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę  maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas ir parama skiriama kompensuoti pagal kokybės sistemas pagamintų ir įprastinių produktų, įsigytų paramos laikotarpiu, kainų skirtumą, kuris įvertintas apskaičiuojant maksimalų paramos dydį vienam vaikui per mėnesį, t. y. 26 arba 22 eurų, atsižvelgiant į pasirinkimą įsigyti 60 arba 50 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio.

 
Paraiškos renkamos nuo 2022 m. gruodžio 6 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 
Tinkami pareiškėjai
 
  1. Pagal šias taisykles parama teikiama savivaldybių įsteigtoms vaikų ugdymo įstaigoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios šių vaikų maitinimui skirtą maistą gamina tik tam tikslui skirtose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (t. y. neperka maitinimo paslaugos).
  2. Įsipareigojantys vaikams maitinti per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirinktinai ne mažiau kaip 60 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 26 eurų) (jei paraiškoje nurodytas didesnis procentas, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip paraiškoje nurodytas procentas) arba ne mažiau kaip 50 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 22 eurų) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikams maitinti skirto maisto kiekio.
  3. Perkantys pagal kokybės sistemas pagamintus produktus visų šių grupių: mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų (išskyrus remiamus pagal programą), kiaušinių, grūdų produktų, duonos bei pyrago gaminių, aliejaus ir riebalų, vaisių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), daržovių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), uogų ir jų produktų, kitų (medaus ir kt.) maisto produktų. Kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, per visą paramos laikotarpį pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 15 proc.

Tinkamos išlaidos
 
  1. Nuo 2023 sausio 1 d. iki 2023 gruodžio 31 d.
  2. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, gali prašyti paramos ir už trumpesnį pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigijimo laikotarpį, bet ne trumpesnį nei 3 mėnesiai (paramos laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos).

 
Privalomi pateikti dokumentai
 
Kartu su paraiška arba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo skirti paramą priėmimo dienos pareiškėjas pateikia:
  1. sutarties su pagal kokybės sistemas pagamintų produktų tiekėju (-ais) dėl maisto produktų tiekimo kopiją (-as);
  2. ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijas;
  3. planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašą.
 
Reikalavimai paraiškai

  1. Paramos paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Paramos paraiškų, suvestinių dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai. Didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Jeigu dokumentai siunčiami per kelis kartus, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti ir pateikti ir tinkamai įgalioto asmens. Kitais būdais pateikta paraiška nevertinama.
  2. Pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/ekologisku-ir-pagal-nacionaline-zemes-ukio-ir-maisto-kokybes-sistema-pagamintu-maisto-produktu-vartojimo-skatinimo-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-parama-2022-m-ii/44732?tab=1
Nėra komentarų

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰