Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Tėvystės įgūdžių mokymai, Sveikatos stiprinimas, Nėščiųjų kursai
Šilalės r., Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė
+370 449 46765; +370 687 74779
amžius nuo 0 iki 99

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Visuomenės sveikatos stiprinimo veikla apima sveikatos mokymų organizavimą ir vykdymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, įvairių gyventojų grupių atsakomybės už savo sveikatą skatinimą, elgsenos nuo priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimo formavimą bei kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su sveikatos stiprinimu.

Visuomenės sveikatos stiprinimo veikla siejama su bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimu, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimu bei įgyvendinimu savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimu su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei įtraukimu socialinių partnerių, vykdančių sveikatinimo veiklą.

Svarbiausios veiklos kryptys:
širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika;
užkrečiamųjų ligų profilaktika;
neinfekcinių ligų profilaktika;
visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika;
sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių prevencija;
nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija.

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) veikla – tikslingai organizuotas, sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės stebėjimas, duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas, susisteminimas, analizė ir vertinimas. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) duomenys teikiami visuomenei ir atitinkamoms institucijoms.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto funkcijos:

Kaupia savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;
Stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai; analizuoja socialinius bei ekonominius veiksnius, turinčius įtakos gyventojų sveikatai;
Stebi ir vertina gyvensenos svarbą sveikatai;
Teikia valstybės bei savivaldybės institucijoms ir visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę, jos kitimo priežastis, reikalingą profilaktinės medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo gerinimo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

Svarbiausias visuomenės uždavinys – užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolimesnį vystymąsi, sudarant tam palankias sąlygas. Mokykla – palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje priskiriamas pirminei sveikatos priežiūrai. Pirminė sveikatos priežiūra yra svarbiausia sveikatos priežiūros grandis, sprendžianti pagrindines mokiniu sveikatos problemas.

Ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų funkcijos:

Analizuoja ir vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
Paaiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmoko juos taikyti praktiškai;
Laiku pastebi mokinių sveikatos problemas, nustato jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipia juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
Pasirenka ir taiko tinkamus sveikatos stiprinimo metodus;
Moka vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
Atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, suteikia pirmąją pagalbą;
Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengia sveikatinimo veiklos programas (projektus);
Bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, dirba komandoje;
Planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas, bei rekomendacijas;
Laikosi etikos principų ir veiklos etikos taisyklių.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰