Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Plungės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Plungės r., Vytauto g. 7-9, Plungė
+370 448 73116
amžius nuo 3 iki 99

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

Pagrindinės tarnybos funkcijos:
1. Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą.
2. Siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą.
3. Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius - jų polinkių ir gabumų klausimais.
4. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.
5. Inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims.
6. Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
7. Rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
8. Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.

Misija:
Pedagoginė psichologinė tarnyba – “savo ryškų veidą” turinti švietimo įstaiga, specialiųjų poreikių vaikų identifikavimo, psichologinio, pedagoginio ir logopedinio darbo novatorė, korekcinės pagalbos lyderė rajone, integruota į bendrą švietimo sistemą ir atsakinga už specialiųjų poreikių vaikų poreikių tinkamą identifikavimą , teikiamos pagalbos kokybės užtikrinimą ir reikiamų ugdymo sąlygų specialiųjų poreikių vaikams rajone sudarymą, visuomenės teigiamo požiūrio į specialiųjų poreikių vaikus formuotoja tarp įvairių socialinių partnerių.

Vizija:
MODERNI IR REIKIAMĄ PAGALBĄ GALINTI SUTEIKTI ORGANIZACIJA:
Nuolatos besimokanti iš aplinkos ir savęs organizacija,
Atvira ir kritiška naujoms iniciatyvoms,
Nuolat tobulinanti įvertinimų ir pagalbos teikimo specialiųjų poreikių vaikams kokybę,
Adekvačiai reaguojanti į dinamiškus visuomenės poreikius,
Pagrindine vertybe laikanti aktyvų, kūrybingą, kaitai imlų specialistą, pedagogą.

Uždaviniai
Teikti psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniams, o taip pat jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams dėl vaikų ir mokinių psichologinių sunkumų.
Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams bei šiais klausimais konsultuoti jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.
Teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą mokykloms psichologijos bei specialiosios pedagogikos klausimais.
Formuoti pozityvias visuomenės nuostatas į psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis, prisidėti prie šių problemų prevencijos ir įtakoti atitinkamų paslaugų teikimą mieste.

PPT darbo laikas:
Pirmadienį - ketvirtadienį
8 – 17 val.
Penktadienį
8 -15.45 val.
Pietų pertrauka 12-12.45 val.
Darbuotojai dirba pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą individualų darbuotojų darbo grafiką.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰