Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Panevėžio r., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
+370 45 460264
amžius nuo 3 iki 99

VEIKLA
Tarnyba yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai biudžetinė įstaiga. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais teisės aktais ir tarnybos nuostatais.
Teikiama nemokama pedagoginė ir psichologinė konsultacinė pagalba Panevėžio rajono asmenims nuo 3 iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikų iki 21 metų), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams.
Gali kreiptis vaikai, tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai. Būtina registruotis iš anksto.
Užtikriname informacijos konfidencialumą, atliekamų tyrimų ir naudojamų metodikų korektiškumą, kokybę.

VIZIJA
Tarnyba – racionali ir efektyvi rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės pagalbos organizacija, dirbanti komandinės veiklos, visapusiškumo, natūralumo, tęstinumo, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir tenkinimo vienovės, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais, teikianti įvairiapusę pagalbą bendradarbiaujant su šeima ir mokykla.

TIKSLAS
Kartu su Jumis padėti vaikui įveikti sunkumus, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą.

UŽDAVINIAI
Teikti psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniams, o taip pat jų tėvams (globėjams, rūpintojams), specialistams ir mokytojams dėl vaikų ir mokinių psichologinių sunkumų.
Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams bei šiais klausimais konsultuoti jų tėvus (globėjus, rūpintojus), specialistus ir mokytojus.
Teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą mokykloms psichologijos bei specialiosios pedagogikos klausimais.
Formuoti pozityvias visuomenės nuostatas į psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis, prisidėti prie šių problemų prevencijos ir įtakoti atitinkamų paslaugų teikimą rajone.

PASLAUGOS
Įvertinimas ir rekomendacijos ugdymui
Konsultavimas
Informavimas
Pedagoginis, psichologinis švietimas.

ĮVERTINIMAS
Specialistų komanda nustato vaiko ugdymo(si) sunkumų priežastis, siūlo ugdymo programas ir metodus, rekomenduoja ugdymo įstaigą.

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ KONSULTAVIMAS
Dėl mokymosi sunkumų.
Dėl kalbos problemų.
Dėl profesinio pasirinkimo.
Esant bendravimo sunkumams, nerimui, baimei, stresui.
Šeimos ir individualių psichologinių krizių atvejais.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) KONSULTAVIMAS
Dėl vaikų mokymosi sunkumų, kalbos sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo.
Dėl auklėjimo problemų.
Šeimos krizių atvejais.

PEDAGOGŲ IR SPECIALISTŲ KONSULTAVIMAS
Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo.
Dėl ugdymo organizavimo.
Dėl mokinių psichologinių problemų sprendimo.
Psichologas

Įvertina asmens raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
Nustato vaiko emocines ir elgesio problemas, asmenybės raidos problemas.
Teikia rekomendacijas ir konsultacijas mokiniams, jų šeimoms (tėvams, globėjams, rūpintojams), pedagogams ir specialistams dėl šių problemų:
– specialiojo ugdymo poreikių, mokymosi sunkumų;
– elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų (mokyklinės baimės, įtampos, nepaklusnumo, žalingų įpročių, patyčių ir kt.);
– santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais;
– krizių (tėvų skyrybos, netektys, smurtas ir kt.);
– profesinio pasirinkimo, brandumo mokyklai, prevencijos klausimais.
Logopedas

Vertina ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
Teikia konsultacijas ir rekomendacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.
Veda kalbos ir komunikacijos korekcines pratybas vaikams, nelankantiems ugdymo įstaigos.
Specialusis pedagogas

Atlieka ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų pedagoginį įvertinimą.
Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo klausimais.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams, SUK specialiojo ugdymo organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais.
Socialinis pedagogas

Teikia konsultacijas ir rekomendacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, specialistams socialiniu – pedagoginiu aspektu, profesinio pasirinkimo ir prevencijos klausimais.
Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
Atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Mokytoja iš pašaukimo, be galo didelės širdies, tačiau tuo pačiu ir reikli. Patys gražiausi žodžiai ir didžiausios rekomendacijos!

Puikus pedagogas, jautrus ir dėmesingas žmogus

Ačiū už nuoširdų bendravimą, pagalbą ir rūpestį! Tokias matematikos mokytojas tik saugoti reikia!

Nuostabi mano vaikų mokytoja .Ačiū

Labai dėkoju šiai nuostabiai mokytojai ! Ji tiesiog tobula!