Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Tėvystės įgūdžių mokymai
Kaunas, Vytauto pr. 44, Kaunas
+370 37 324157

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, bendradarbiaudamas su Kauno pedagogine psichologine tarnyba ir kitais specialistais, organizuoja nemokamų paskaitų ciklą tėvams, siekiantiems pažinti savo vaiką, suprasti jį, ieškoti būdų, kaip ugdyti jo kompetencijas pagal prigimtines galias, charakterio savybes, patirtį, ugdymosi poreikius siekiant mokinio pažangos.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro misija
Maksimaliai tenkinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, naudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Tirti, analizuoti, apibendrinti ir skleisti gerąją pedagogų darbo patirtį. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vizija
Moderni, informacinė, metodinė mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą.

Prioritetinės veiklos kryptys
darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimas
informacinių technologijų sistemos kūrimas
projektinės veiklos aktyvinimas
bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų suteikimas, vykdant valstybės ir miesto vykdomą švietimo politiką
vadybos sistemos, atitinkančios aktualų LST EN ISO 9001 standartą ir veiklai taikomus teisės aktų reikalavimus, priežiūra ir nuolatinis tobulinimas
Pagrindinės veiklos sritys

organizacinė metodinė
programinė projektinė
gerosios patirties sklaida
metodinių informacinių priemonių kūrimas ir nuoma
tiriamasis darbas
materialinės bazės stiprinimas ir naujų technologijų diegimas

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰