Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Kaunas, A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas
+370 37 423284
amžius nuo 3 iki 99

II. Pedagoginės psichologinės tarnybos tikslai, uždaviniai ir funkcijos

14. Tarnybos tikslai:
14.1. didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, elgesio, emocijų ar ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant būtiną informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams ir mokykloms;
14.2. kurti tobulėjančią, savo veiklą įvertinančią, besimokančią, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai instituciją.
15. Tarnybos uždaviniai:
15.1. kuo anksčiau įvertinti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines problemas ir padėti jas išspręsti, rekomenduoti mokiniui optimalią ugdymo vietą bei formą;
15.2. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų turinčių mokinių ugdymą;
15.3. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų turinčius mokinius, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
15.4. padėti ugdymo įstaigų bendruomenėms kurti sveiką ir veiksmingą ugdymo aplinką, spręsti veikloje kylančias problemas.
16. Tarnybos funkcijos:
16.1. Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, nelankančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų brandumą mokyklai, prireikus teikti psichologinę pagalbą, skirti specialųjį ugdymą;
16.2. siūlyti ugdymo formas, būdus ir metodus, prireikus teikti psichologinę pagalbą, rekomenduoti specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti mokiniui mokyklą;
16.3. konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius - emocijų ar elgesio problemų sprendimo, mokymosi sunkumų įveikimo, polinkių ir gebėjimų klausimais;
16.4. teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų turinčių mokinių ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;
16.5. formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
16.6. rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų turinčius mokinius, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių problemų ar jas spręsti;
16.7. kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie tarnybos aptarnaujamus specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų turinčius vaikus ir mokinius, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;
16.8. padėti pasirengti mokyklai nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams;
17. Tarnyba gali teikti papildomas mokamas paslaugas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą kainoraštį kitų savivaldybių ugdymo institucijoms.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰